Dr Dobrila Radojevic
Prof. Dr Dobrila Radojević
Specijalista anestezije i intenzivne nege, istaknuti stručnjak sa velikim iskustvom u preoperativnoj dijagnostici, obezbeđujući pacijentima sigurnu anesteziju i u postoperativnom tretmanu bola, na osnovu najnovijih trendova i inovacija u oblasti anestezije i lečenju bola.

Kvalitetnu anesteziju pacijentu može obezbediti samo dobro obrazovan stručnjak, poznavalac fundamentalnih medicinskih nauka, graničnih kliničkih područja, farmakologije sa farmakokinetikom i farmakodinamikom.  Pravi stručnjak će za svakog pacijenta, bez obzira na opšte zdravstveno stanje, moći da nađe i odredi potpuno bezbednu anesteziju. Primena najsavremenije anesteziološke opreme i monitoring sistema, kao i kvalitetnih farmakoloških preparata, omogućava brz, bezbedan i pouzdan oporavak pacijenta nakon operacija, bez bola i trauma.

Prof. dr Dobrila Radović je posvećena pružanju izvrsne nege pacijentima pre, za vreme i nakon operativnih zahvata i intervencija, u bolnici Diona.

Radno iskustvo

2012 – Present   Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Diona Special Hospital for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Belgrade, Serbia

2010 – 2012   Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Institute of Anaesthesia and Intensive Care Medicine, Clinical Centre of Serbia, Belgrade

2001 – 2007   Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Doha Clinic Hospital, Doha, Qatar

1995 – 2001 Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care National Institute of Cardiovascular Diseases “Dedinje” Medical School, University of Belgrade

1990 – 1995    Senior Consultant, Military Medical Academy, Belgrade

1985 – 1990   Consultant

1981 – 1985   Specialist, Anaesthesia and Intensive Care, Military Medical Academy, Belgrade

1978 – 1981   MD on specialisation in Anaesthesia and Reanimation, Institute of Anaesthesia and Intensive Care, Medical Military Academy, Belgrade

1973 – 1978   MD General Practitioner, Medical Health Centre, Mostar, Yugoslavia

1973 – 1974   MD Medical Internship, General Hospital, Mostar, Yugoslavia