Prof. Dr Dobrila Radojević

Dr Dobrila Radojevic

Prof. Dr Dobrila Radojević

Specijalista anestezije i intenzivne nege, istaknuti stručnjak sa velikim iskustvom u preoperativnoj dijagnostici, obezbeđujući pacijentima sigurnu anesteziju i u postoperativnom tretmanu bola, na osnovu najnovijih trendova i inovacija u oblasti anestezije i lečenju bola.

Kvalitetnu anesteziju pacijentu može obezbediti samo dobro obrazovan stručnjak, poznavalac fundamentalnih medicinskih nauka, graničnih kliničkih područja, farmakologije sa farmakokinetikom i farmakodinamikom.  Pravi stručnjak će za svakog pacijenta, bez obzira na opšte zdravstveno stanje, moći da nađe i odredi potpuno bezbednu anesteziju. Primena najsavremenije anesteziološke opreme i monitoring sistema, kao i kvalitetnih farmakoloških preparata, omogućava brz, bezbedan i pouzdan oporavak pacijenta nakon operacija, bez bola i trauma.

Prof. dr Dobrila Radović je posvećena pružanju izvrsne nege pacijentima pre, za vreme i nakon operativnih zahvata i intervencija, u bolnici Diona.

Radno iskustvo

2012 – Present Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Diona Special Hospital for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Belgrade, Serbia

2010 – 2012 Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Institute of Anaesthesia and Intensive Care Medicine, Clinical Centre of Serbia, Belgrade

2001–2007 Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Doha Clinic Hospital, Doha, Qatar

1995–2001 Senior Consultant in Anaesthesia and Intensive Care National Institute of Cardiovascular Diseases “Dedinje” Medical School, University of Belgrade

1990–1995 Senior Consultant, Military Medical Academy, Belgrade

1985–1990 Consultant

1981–1985 Specialist, Anaesthesia and Intensive Care, Military Medical Academy, Belgrade

1978–1981 MD on specialisation in Anaesthesia and Reanimation, Institute of Anaesthesia and Intensive Care, Medical Military Academy, Belgrade

1973–1978 MD General Practitioner, Medical Health Centre, Mostar, Yugoslavia

1973–1974 MD Medical Internship, General Hospital, Mostar, Yugoslavia

Kongresi, predavanja i dodatno obrazovanje

Obrazovanje i kvalifikacije

 

1967 – 1973   MD, Faculty of Medicine, University of Belgrade

 

1973   Licence, Board of State Examination, Ministry of Health

1978 – 1981   Specialisation, Specialist Training, Anaesthesia and Reanimation

1986 –1989 PhD, “Application of Naloxon in treating hypovolemic shock”, Institute of Experimental Medical Science, Belgrade, Hemorrhagic hypovolemic shock

Treninzi i kursevi

 

1980  Course in Methodology of Scientific Research in Biomedical Science, Military Medical Academy, Belgrade

 

1987   Hammersmith Hospital, London, UK

1987   Brompton Hospital, London, UK

1989   Trauma Centre, Belgrade

1992 - 1995   Symposium of Intensive Care and Emergency, Medicine, Brussels, Belgium

1996   Annual Meeting of the New York Association of Anaesthesiologists, New York, USA

1997   Annual Meeting of the European Association of Anaesthesiologists, Lausanne, Switzerland

2005   Advanced Adult Life Support Course, International Training Centre, Doha, Qatar