Vaginoplastika

Vaginoplastika obuhvata mnogobrojne hirurške prcedure u regiji vagine. Sprovodi se u rekonstruktivne ili estetske svrhe. Sužavanje vagine i podmlađivanje vagine su dve najčešće hirurške procedure vaginoplastike, kojima se pacijentkinje podvrgavaju.

Jedna od estetskih procedura je sužavanje vagine. Ova hirurška procedura se izvodi u opštoj anesteziji i zahteva manju pripremu pacijentkinje pre dolaska u bolnicu. Nakon pripreme, pristupi se uklanjanju viška sluznice. Nakon ušivanja rene, aplikuje se adekvatna modla u trajanju od 24h, a po potrebi i duže. U okviru ove hirurške procedure, vaginoplastike, može se izvesti i smanjenje velikih usmina odnosno redukcija labia.

Vaginoplastika za poboljšanje seksualnog života

U neposrednom postoperativnom toku nema velikih bolova i pacijentkinja se može otpustiti kući već narednog dana. Sprovodjenje ove procedure, sužavanja vagine se vrši kod osoba različite životne dobi, najčešće u cilju poboljšanja seksualnog života pacijentkinja.

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail