Ručni zglob

Ručni zglob je jedan od fiziološki i biomehanički, najkomplikovanijih zglobova u telu. Zbog toga su i operacije kojima se rešava prelom ručnog zgloba ili degenertativni procesi, tehnički teške i zahtevaju usko specijalizovanu ekspertizu.

Jedna od takvih operacija je i minimalno invazivna artroskopija ručnog zgloba koja je često neophodna da se dijagnostikuje tačni uzrok bola ili nestabilnosti ovog kompleksnog zgloba. Najčešći simptomi obolelog ručja su: bol u zglobu prilikom njegovog opterećivanja, slabost, bolno škljocanje i otečenost. Većina patologija je međutim, rešiva.

Povrede ručnog zgloba treba lečiti na vreme

Sledeće povrede se mogu uspešno zbrinjavati, naročito ukoliko je lečenje započeto rano i na vreme:

 • Istegnuća - imobilizacija + fizioterapija
 • Povrede ligamenata – direktno ušivanje ili rekonstrukcija ligamenata i hirurško ojačanje zglobnih veza + imobilizacija
 • Prelomi distalnog radius-a - imobilizacija ili fiksiranje fragmenata pločicama i šrafovima
 • Prelomi skafoidne kosti - imobilizacija i/ili fiksacija specijanim šrafom za skafoidnu kost
 • Dislokacije (isčašenja) zgloba - imobilizacija i/ili hirurška stabilizacija zglobnih veza
 • Infekcije - hirurški debridman / lekovi (antibiotici) / udlage

Hronična (degenerativna) oboljenja se uglavnom karakterišu sporim, postepenim pogoršanjem bola, slabosti i ukrućenosti ručnog zgloba. Najčešća degenerativna oboljenja ručja i njihova terapija su:

 • Artritis - lekovi (analgetici i anti-inflamatorna terapija), udlaga, steroidne injekcije, artroskopsko ispiranje zgloba, ekcizije malih kostiju ručja, zglobne proteze,Spajanje kostiju,
 • Nestabilnost - rekonstrukcije ligamenata, udlage, gips, injekcije
 • Zapaljenja - lekovi (analgetici i anti-inflamatorna terapija), udlaga, fizioterapija
 • Koštane ciste i tumori - hirurška ekscizija lezije i koštani transplantati
 • Kienbock’s bolest (avaskularna nekroza lunatne kosti) - revaskularizacija, ekcizija kosti,spajanje kostiju ručja

zglob

Kompleksna anatomija kostiju (slika 1) i ligamenata (slika 2) ručnog zgloba

zglob

TFCC – triagular Fibrocartilage Complex; struktura koja se sastoji od ligamenta i hrskavice tzv. “meniskus” ručnog zgloba koji dinamički povezuje kosti podlaktice sa malim kostima ručja i omogućava rotaciju šake; iste povrede su česte među sportistima, osoba koje se pri padu dočekaju na ruku itd.

zglob

Higrom ručnog zgloba; veličina je vrlo varijabilna; intervencije nisu neophodne, ali često jedino operativni zahvati obezbeđuju dugotrajno i premanentno odstranjenje problema

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail