Povrede šake

Povrede šake i ručnog zgloba zahtevaju rano zbrinjavanje, kao preduslov za dobar i kompletan oporavak.

Šaka je izuzetno delikatan organ sa kompaktnom i kompleksnom anatomijom i vrlo malo prostora u kojoj se nalaze bitne funkcionalne strukture. Mnoge posekotine, naizgled trivijalne – površne povrede šake, su često povezane sa povredama nerava, tetiva i zglobova, jer su vrlo bliski sa površinom kože šake.

Savet specijaliste ako ste pretrpeli neki vid povreda šake

Potražite savet specijaliste za hirurgiju šake što pre ako ste pretrpeli neku od sledećih povreda:

  • Posekotinu (najčešće staklom ili nožem) i niste u stanju da ispravite ili savijete prst ili šaku – to je najčešće posledica presecanja tetive čije rano hirurško zbrinjavanje (2-4 dana) i adekvatna fizio-terapija je apsolutno neophodno za dobar i kompletan oporavak.
  • Posekotinu povezanu sa gubitkom senzibiliteta u okolini rane, naročito vrhova prstiju – ova vrsta povrede šake je najverovatnije uzrokovana presecanjem živca koji treba reparirati što pre.
  • Isčašenje ili istezanje prsta je povreda šake povezana sa oticanjem i ukočenošču zgloba prsta – u slučaju rane dijagnoze i intervencije, većina povreda zglobnih ligamenata se vrlo uspešno rešava fizioterapijom i upotrebom udlage ligamenti zgloba su delikatne strukture te zakasnelo i/ili neadekvatno zbrinjavanje vrlo lako rezultira dugoročnim, ireverzibilnim deformitetima i oslabljenom funkcijom prsta.
  • Pad na šaku pod opterećenjem, može lako rezultirati prelomom ili povredom vaših ligamenata; neprijatna povreda šake, bol uz oticanje i akutna ukrućenost zahtevaju hitnu pažnju; i prekinuti ligamenti i prelomi se rešavaju mnogo jednostavnije i uspešnije ukoliko se lečenje započne što pre.
  • Otok i crvenilo ukazuju na zapaljenje i/ili infekciju koji najčešće zahtevaju ranu terapiju, ponekad i hiruršku intervenciju.
šaka
Primer fiksacije preloma pločicom i šrafovima

šaka
Primer fiksacije preloma korišćenjem samo malih šrafova
šaka
Primer fiksiranja preloma Kiršnerovim iglama.

 

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail