Kontrakture prstiju

Kontrakture prstiju - Dupuytrenova bolest karakteriše patološko zadebljanje fascije koja se proteže od dlana prema prstima.

Početak kontrakture prstiju se najčešće ispoljava pojavom potkožnih čvorića u sredini dlana koji polako, zadebljavaju, rastu i izdužuju se u vidu vrpci/konopaca prema bazi prsta. Domali i mali prst su najčešće zahvaćeni, ali svaki prst, uključujući palac može biti zahvaćen Dupuytrenovom fibrozom. Progresija bolesti tokom vremena, postepeno i relativno polako može da uzrokuje savijanje prsta prema dlanu (kontrakturu) i ograničenu pokretljivost malih zglobova. Dupuytrenova bolest se najčešće prepoznaje upravo po ovim kontrakturama, samo jednog ili više prstiju.

U najvećem broju slučajeva, kontrakture pristiju su blage i hirurška intervencija nije indikovana. Lečenje se preporučuje kada kontrakture prstiju uznapreduju toliko da sprečavaju normalnu funkciju šake. Hirurgija može da ispruži prst u potpunosti, ali ne može da iskoreni bolest koja je u velikom broju slučajeva genetski predisponirana. Zbog toga je observacija preporučljiva.

Neoperativno i hirurško lečenje kontrakture prstiju

  • Neoperativno lečenje kontakture prstiju se sastoji u tretiranju obolelog tkiva radioterapijom ili injekcijama specijalnog toksina kolagenaze koji enzimski oslabi (rastvori) obolele vrpce i na taj način omogući njihovu rupturu nežnim istezanjem prsta dan kasnije.
  • Hirurško lečenje kontrakture prstiju podrazumeva širok dijapazon intervencija - od relativno jednostavnog presecanja vrpce na najprominentnijoj tački do ekstenzivnog otklanjanja svog obolelog tkiva i operativne manipulacije/ispravljanja zahvaćenog zgloba. Operacije su generalno jako uspešne, ali zahtevaju iskustvo i vrlo često mikrohirurške veštine hirurga. Hirurški zahvati moraju biti planirani pedantno i specifično prilagođeni svakom pacijentu.

Dupuytrenova bolest

Rana faza - fascia dlana i prsta zahvaćena kontrakturom.

DUPUYTREN

Poodmaklo oboljenje fascije u dlanu i malom prstu.

DUPUYTREN

Izolovano oboljenje samo fascije prsta: dlan pošteđen.

DUPUYTREN

Stepen kontrakture prstiju preoperativno.

DUPUYTREN

Poboljšanje postignuto operacijom i korišcenjem kožnog transplantata pri bazi malog prsta.

DUPUYTREN

Pacijent sa Dupuytrenovom kontrakturama domalog prsta na obe ruke - desna ruka 6 meseci posle operacije (kožni transplantant korišćen za nadoknadu odstranjenjene obolele kože); u iščekivanju slične intervencije na levoj ruci; Slika lepo ilustruje značajno poboljšanje pozicije prsta sto se predvidljivo ostvaruje operativnim putem

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail