Povrede šake i ručnog zgloba zahtevaju rano zbrinjavanje, kao preduslov za dobar i kompletan oporavak. Šaka je izuzetno delikatan organ sa kompaktnom i kompleksnom anatomijom i vrlo malo prostora u kojoj se nalaze bitne funkcionalne strukture. Mnoge posekotine, naizgled trivijalne – površne povrede, su često povezane sa povredama nerava, tetiva i zglobova, jer su vrlo bliski sa površinom kože šake.

 

Artritis je zapaljenje zglobova. Različite forme artritisa zahvataju različite zglobove u telu, ali su ručni zglob i sitni zglobovi šake generalno, često zahvaćeni ovom patologijom.
Kontrakture prstiju - Dupuytrenova bolest karakteriše patološko zadebljanje fascije koja se proteže od dlana prema prstima.
Ručni zglob je jedan od fiziološki i biomehanički, najkomplikovanijih zglobova u telu. Zbog toga su i operacije kojima se rešava prelom ručnog zgloba ili degenertativni procesi, tehnički teške i zahtevaju usko specijalizovanu ekspertizu.
Povrede šake i ručnog zgloba zahtevaju rano zbrinjavanje, kao preduslov za dobar i kompletan oporavak.