Šaka

Povrede šake i ručnog zgloba zahtevaju rano zbrinjavanje, kao preduslov za dobar i kompletan oporavak. Šaka je izuzetno delikatan organ sa kompaktnom i kompleksnom anatomijom i vrlo malo prostora u kojoj se nalaze bitne funkcionalne strukture. Mnoge posekotine, naizgled trivijalne – površne povrede, su često povezane sa povredama nerava, tetiva i zglobova, jer su vrlo bliski sa površinom kože šake.

Povrede šake i ručnog zgloba zahtevaju rano zbrinjavanje, kao preduslov za dobar i kompletan oporavak.

Artritis je zapaljenje zglobova.

Kontrakture prstiju - Dupuytrenova bolest karakteriše patološko zadebljanje fascije koja se proteže od dlana prema prstima.

Ručni zglob je jedan od fiziološki i biomehanički, najkomplikovanijih zglobova u telu.