Sekundarna rekonstrukcija dojke

Sekundarna rekonstrukcija dojke je operacija rezervisana za sve pacijentkinje kojima je već uklonjena dojka.

To je procedura koja se može sprovoditi nekoliko meseci ili pak godina posle završenog onkološkog lečenja. Sve pacijentkinje koje nemaju proširenje osnovne bolesti, a motivisane su da sebi vrate kvalitetan život su kandidati za to. Postoji više tipova rekonstrukcije dojke u period nakon uklanjanja dojke.

U zavisnosti od dodatnog onkološkog lečenja, kvaliteta kože i veličine dojke rade se različite procedure. Naravno u skladu sa željama pacijentkinje i mogućnostima njihove konstitucije.

Sekundarna rekonstrukcija dojke privremenom ili trajnom protezom

Najednostavnija procedura je rekonstrukcija dojke privremenom ili trajnom protezom, sa ili bez korekcije zdrave dojke. Ova procedura je komforna za pacijente, relativno kratko traje i postoperativni tok im nije težak tako da posle dve nedelje kreću u novi život. Preporučuje se koriščenje endoproteza anatomskog oblika jer one imaju bolju simulaciju prirodne dojke.

Pacijentkinje imaju mogućnost i odložene rekonstrukcije sopstvenim tkivom. Najčešće se koristi široki leđni mišić ili prednji trbušni zajedno sa delom kože te regije. Ove operacije su rezervisane za pacijentkinje koje su imale zračni tretman zida grudnog koša, ili pak imaju voluminoznu zdravu dojku. Naime indikacija je i želja pacijentkinje da se u rekonstrukciji ne koriste proteze. Operacije sopstvenim tkivom imaju nešto duži postoperativni oporavak, ali udaljeni kozmetski rezultati su trajniji.

sekundarna rekonstrukcija dojke
sekundarna rekonstrukcija dojke 2
sekundarna rekonstrukcija dojke 3
sekundarna rekonstrukcija dojke 4
sekundarna rekonstrukcija dojke 5
sekundarna rekonstrukcija dojke 6
sekundarna rekonstrukcija dojke 7
sekundarna rekonstrukcija dojke 8
sekundarna rekonstrukcija dojke 9
sekundarna rekonstrukcija dojke 10
sekundarna rekonstrukcija dojke 11
sekundarna rekonstrukcija dojke 12

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail