Lipofiling dojke

Dojka se može preoblikovati ili popuniti i sopstvenim masnim ćelijama.

 

Operacija se radi u loklnoj anesteziji ili analgosedaciji. Masne ćelije se uzimaju sa određenih delova tela, obrađuju i transplantiraju u region dojke.

Na ovaj način se koriguju manji defekti u konturi i volumenu.