Transplatacija kose

Transplantacija kose je popularna hirurska procedura za nadoknadu izgubljene kose.

 

Više se primenjuje kod muške populacije, mada se i žene javljaju za ovu proceduru. U upotrebi su sledeći nazivi: FUE - folicular unit extraction, FUT - folicular unit transplantation ili DHI - direct hair implantation.

U okviru transplantacije kose vrši se transplantacija folikularnog grafta sa kraćim delom tela dlake. Mnogobrojne hirurske procedure (upotreba režnjeva poglavine, strip metoda) ostavljale su velike ožiljke i umanjivale su davajuću regiju. Za razliku od njih današnja metoda transplantacije folikularnog grafta je značajno bolja i manje invazivna u odnosu na prethodne metode. Folikularni graft predstavlja jednu celinu u okviru koje se može naći najčešće od 1 do 4 dlake povezane sektorom derma u jednu celinu (svaka dlaka ima svoj folikul). Tako da se prilikom transplantacije prenosi graft sa primajuće (najčešće potiljačne) regije, na davajuću regiju (najčešće fronto-parijetalna regija i vertex, odnosno regija zalisaka i regija krune).

Transplatacijom kose rešite problem njenog opadanja 

Danas se transplantacija kose radi po principu FUE metode, i daleko je morednizovana i unapredjena tahnika koja je najmanje invazivna. Tehnike upotrebe robota pokazuje odredjene nedostatke, dok je kloniranja dlaka razvijeno u par zemalja u svetu, ali su i dalje obe metode u fazi usavršavanja.

Metoda se izvodi u lokalnoj anesteziji. U jednom danu se moze transplantirati i do 2500 dlaka (a nekada i više, u zavisnosti od graft skora). Pacijent uvek može komunicirata sa hirurgom i biti u potpunosti opušten tokom procedure. U zavisnosti od kvaliteta davajauće regije može se uzeti i više hiljda dlaka. Kvalitet davajuće regije se meri graft skorom. Graft skor predstavlja odnos broja dlaka prema broju mesta sa kojih su uzete. Sto je graft skor veći, to je i davajuća regija kvalitetnija. Ponovna transplantacija kose se može bezbedno u istoj regiji raditi nakon 14 meseci prema poslednjim preporukama iz Edinburga 2014.god.

transplatacija kose
transplatacija kose 1
transplatacija kose 2
transplatacija kose 3
transplatacija kose 4