Tubularne grudi

Ako ste prošli pubertet i niste zadovoljni sa vašim grudima koje izgledaju asimetrčno, neproporcionalno ili suženo i natečenog izgleda, tada je vreme da razmislite o operaciji korekcije tubularnih grudi.

Šta su tubularne grudi?

Tubularne dojke predstavljaju urođenu deformaciju nastalu usled parenhimatozne promene u dojkama. Tubularne dojke postaju uočljive u toku puberteta i specifične su po tome što im je oblik kupast, asimetrične su i praćene su manjim ili većim deformitetom grudnog koša.

Karakteristike tubularnih grudi

Tubularne grudi su mnogo češće nego što mislite - pa ako ih imate, niste jedini!

Osnovna karakteristika tubularnih grudi je da su više konusnog oblika nego okrugle. Visoko postavljena podgrudna brazda više nego kod normalnih dojki. Distanca između areole i podrudne brazde je kratka, tako da tkivo dojke izgleda kao hernijacija.

Kod tubularnih dojki areola je ivično nejasno definisana – izbočenih bradavica, sa širokim razmakom između dojki, kod njih je pojačano fibrozno tkivo, a slabo razvijeno tkivo dojke koje je koncentrisano na bazi dojke. Kada su veće tubularne grudi najčešće vise sa uskom bazom na grudnom košu, tako da im je čest naziv i “Constricted breast” – stisnuta dojka.

Često postoje značajne asimetrije između grudi, posebno ako stanje pogađa samo jednu dojku.

Uzrok nastanka tubularnih grudi

Ne može se sa sigurnošću reći šta je uzrok nastanka tubularnih dojki. Najčešće se povezuje sa genetskom malformacijom pa često u anamnezi pacijent daje podatak da iste dojke imaju majka ili baka. Takođe, mogu biti zastupljene i kod muškog pola i bivaju vezane za fenomen tzv. genekomastije.

Tubularne grudi

Hirurške korekcije tubularnih grudi

Tubularne dojke mogu predstavljati srednji ili težak deformitet koji žene često doživljavaju kao fizički nedostatak, zbog čeka su nezadovoljne svojim izgledom i gube samopouzdanje.  Osobe koji imaju jednu ili obe tubularne dojke mogu razviti veliku anksioznost u svojim prijateljstvima i romantičnim vezama.

Hirurške operacije tubularnih grudi su dosta kompleksne, često su praćene različitim hirurškim tehnikama zbog jednostrane različitosti. U zavisnosti od veličine tubularnih dojki i težine deformiteta, mogu se rešiti implantima, mastopeksijom, sa ili bez implantantanata, kao i sa ritidektomijom i transferom masti.

Često se različite tehnike primenjuju na istom pacijentu jer su upravo kod ovakvih deformiteta grudi u potpunosti različite. Tako na primer, jedna dojka može biti tubularna hipoplastična – nerazvijena, a druga može biti velika sa velikom hernijaciom i opuštena.

Kod slabo razvijenih hipoplastičnih grudi obično se radi formiranje nove podgrudne brazde, fibrozno tkivo se preseca i oslobađa i umeće se implantat u subfascijalni sloj.

Kod tubularnih grudi koje su opuštene sa stisnutom bradavicom koja pravi hernijaciju tkiva dojke se u zavisnosti od želje pacijenta za veličinom dojke radi periareolarna mastopeksija sa ili bez implantanata. Implantanti se postavljaju u “dual plane” poziciju ukoliko je mala količina potkožnog masnog tkiva.

Operacija tubularnih grudi vrši se u opštoj anesteziji.

Postoperativni tok

Pacijenti ostaju u bolnici jednu noć. Grudi su imobilisane steznikom mesec dana, pri čemu je zabranjena ekstremna fizička aktivnost koja uključuje gornje ekstremitete.
Previjanja se obavljaju prvih 15. dana na treći, sedmi i petnaesti dan. Prisutni su otoci i mogući su blagi hematomi.

Većina pacijenata se već nakon 7. dana vraća poslu i drugim aktivnostima.

Definitivni rezultat se može očekivati nakon nekoliko meseci.

tubularne grudi
tubularne grudi
tubularne grudi
tubularne grudi
tubularne grudi
tubularne grudi
tubularne grudi
tubularne grudi

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail