Primarne bilateralne

Na osnovu brojni istraživanja došlo se do saznanja da 7 do 10 procenata karcinoma dojke je uslovljeno genskim mutacijama.

Razvojem genetskog inženjeringa i kliničkim istraživanjima genskih mutacija koje predstavljaju predispoziciju za razvoj karcinoma dojke, značajno se povećao broj žena kojima je preventina mastektomija preporučena. Naime žene, nosioci ovih mutacija imaju velik rizik od oboljevanja zbog karcinoma dojke (50 do 90 procenata) tokom njihovog života. U literaturi je dokazano da preventivne obostrane mastektomije smanjuju rizik od oboljevanja od karcinoma dojke više od 90 %. Kod njih se preporučuje i istovremena rekonstrukcija koja uz preventivnu hirurgiju raka dojke pacijentkinjama obezbeđuje i dobar kozmetski rezultat. Sve to doprinosi dobrom psihosocijalnom statusu i donosi im život bez straha od bolesti.

Genetski rizik od pojave raka dojke se procenjuje u zavisnosti od porodične istorije bolesti (ukoliko su  dva ili više članova porodice obolela od raka). Rezultati porodičnog ispitivanja u kombinaciji sa genetskim istraživanjem (BRCA test) uslovljavaju genetski rizik za oboljevanje od raka dojke.

primarne bilateralne
primarne bilateralne 2
primarne bilateralne 3

KONTAKTIRAJTE NAS KLIKOM NA DUGME

google-voice

Mobilni

whatsapp

WhatsApp

viber

Viber

email

E-mail