LIPOSUKCIJA - NEZAMENJIVA METODA OBLIKOVANJA TELA

Liposukcija je idealna metoda za trajno uklanjanje manje količine masti i kao takva poslednjih godina drži prvo mesto na lestvici popularnosti među estetskim intervencijama.

estetska hirurgija

Ovom metodom uništavaju se masne ćelije na mestima sa kojih ih je nemoguće skinuti dijetama, vežbanjem ili tretmanima raznim aparatima čija je ponuda sve bogatija. Samo u jednom postupku liposukcije može biti uklonjeno više od pet litara masti, nekada i više, iako se najčešće obimnije liposukcije izvode u dve ili tri seanse.

dr violetaLiposukcija je metoda kojom se pomoću tankih cevčica (kanila) isisava masno iz pojedinih delova tela. Pre postupka masno tkivo se posebnim rastvorima pripremi za vađenje tako što se razmekša, a krvni sudovi skupe, pa se vadi čista mast, bez krvi. Ovaj postupak naziva se i hiroliposukcija. Mora se raditi brzo jer se nakon izvesnog vremena krvni sudovi ponovo prošire, pa bi nastavak intervencije izazvao krvarenje. Iz tih razloga su poznavanje materije i veština hirurga veoma značajni. 

Liposukcija se radi na svim delovima tela - od nadlaktice do članka na nogama, a mast koja se tom prilikom izvuče može se posle postupka filtriranja ponovo vratiti na određena mesta na telu kako bi se postigao što lepši izgled. Tada govorimo o liposkulpturi, tj. reoblikovanju tela.

U poslednje vreme neki plastični hirurzi kombinuju klasičnu liposukciju sa laserom ili ultrazvukom kako bi lakše i brže rastopili ili uništili masne ćelije pre uklanjanja.

LASERSKI ASISTIRANA LIPOSUKCIJA (LAL)

Laserski asisitirana liposukcija koristi energiju lasera velike snage za zagrevanje masnog tkiva čime se olakšava njegovo vađenje (manja trauma tkiva), a dodatni efekat je i zatezanje kože, tvrde njeni pobornici. Pristalice klasicne metode smatraju, pak, da ova metoda liposukcije nosi opasnosti u vidu oštećenja kože i tkiva ispod nje, kao i da je manje uspešna kada se koristi za oblikovanje celog tela. Neke sprovedene studije pokazale su da laserski asistirana liposukcija može dati nešto  bolje rezultate u odnosu na klasičnu. Ali, može da traje duže i da bude mnogo skuplja.

ULTRAZVUČNA ASISTIRANA  LIPOSUKCIJA (UAL)

Ova metoda koristi ultrazvučne talase koji se  uz pomoć uređaja smeštenog u vrhu kanile dovode u željenu zonu sa ciljem razbijanja masnih ćelija kako bi se njihova sadržina lakše odstranila iz organizma. Hirurzi sada koriste treću generaciju ultrazvučnih uređaja za asistiranje kod liposukcije za koje se smatra da su izuzetno sigurni u odnosu na one ranije korišćene. 

Za: Manja invazivnost, koža posle liposukcije može biti ravnija, manje krvarenje.
Protiv: ultrazvučna liposukcija ima lošu reputaciju zbog slučajeva opekotina na koži.

LASERSKA LIPOLIZA

Često se reklamira i kao nehirurška liposukcija, iako je pitanje da li je uopšte reč o liposukciji. Kao njena prednost nad klasičnom liposukcijom navodi se da se radi o lokalnoj anesteziji i bez rezova kroz koje se uvlači kanila. Kod laserske lipolize nema usisavanja masnih ćelija, već se membrana masnih ćelija razbija uz pomoć laserske energije, a izbacivanje sadržine masnih ćelija se prepušta organizmu.

LIPOSUKCIJA SA VODENIM PRITISKOM - Wather assisted liposuction (WAL) "Aqua Lipo" i "Body-Jet Liposuction"

2008 godina je donela konstruisanje nove mašine i razvoj nove tehnike WAL (Wather assisted liposuction. Aqua Lipo i Body-Jet Liposuction Mašine koje izgledaju kao mali vodeni mlaz pod pritiskom, imju dve kanile sa dva lumena. Unutrašnji lumen ubacuje infiltraciju pod pritiskom i spoljašnjim lumenom istovremeno se evakuiše višak masnog tkiva.

Sve vrste liposuksulpture imaju nešto zajedničko, a to je da se rade sa infiltracijom, da zahtevaju višednevne limfne masaže i obavezno nošenje steznika.

Liposukcija se radi na svim delovima tela - od nadlaktice do članka na nogama, a mast koja se tom prilikom izvuče može se posle postupka filtriranja ponovo vratiti na određena mesta na telu kako bi se postigao što lepši izgled.

Ultrazvučna liposkulptura je tehnika koja služi da se uklone veće količine masnih naslaga (više od 5 kg) prilikom jedne operacije. Dejstvom ultrazvuka na potkožne masne ćelije dolazi i do povlačenja, odnosno zatezanja kože i smanjivanja celulita. Maksimalno uklanjanje masti kod ultrazvučne liposukcije je do 18 kg, dok se standardna liposukcija koristi za manje količine masnih naslaga, od tri do pet kilograma.