Posebna briga o pacijentima

Prvi kontakt sa pacijentom ostvarujemo putem mejla, telefona, Skype, Viber i WhatsApp. Insistiramo na ličnim pregledima uživo, jer je naš imperativ da precizno evaluiramo pacijenta, kako bismo mogli da garantujemo željene rezultate. Posvećeni smo ličnim potrebama našeg pacijenta, tako da svaki pacijent dobija personalizovanu operaciju i intervenciju koja pripada samo njoj/njemu.

Obezbedjujemo opsežne predoperativne konsultacije kako bi se želje i potrebe pacijenta uskladile sa raspoloživim hirurškim tehnikama. Svim pacijentima su dostupni naši primeri željene operacije na realnim pacijentima; pacijenti su detaljno upoznati sa materijalima koji se u njega mogu ugraditi, sa svim mogućim komplikacijama i kako one mogu da se izbegnu ili reše.

Pristanak na operaciju/Intervenciju  koju pacijent potpisuje kod nas sadrži ne samo opšti deo nego i detaljne, personalizovane informacije koje se odnose samo na njega/nju.

Pre svega, naš prioritet je bezbednost pacijenata.Pored primene svih međunarodno usvojenih standarda, svi naši pacijenti su bez izuzetka,osigurani od profesionalne greške, s tim što smo veoma ponosni na to što za sve godine našeg postojanja takvih slučajeva nije bilo. Dodatno, pacijentima omogućena opcija međunarodnog ISAPS osiguranja.

Svi naši zaposleni su potpuno posvećeni pacijentu, njihovim potrebama, što uključuje i to da o svakom našem pacijentu medicinska sestra brine 24 sata. Postoperativno, svi zahtevi pacijenta se zadovoljavaju bez daljih pitanja, naravno ukoliko to ne utiče na oporavak: izbor hrane, stavljanje u određen položaj, boravak u bašti, i sl. Takodje, naše osoblje u svakom momentu na raspolaganju za sva pitanja tokom celog oporavka, i nakon toga.

Nakon što se završi boravak u Dioni, pacijentu se daje detaljna otpusna lista, iscrpne instrukcije koje treba da sledi kao i lekovi koje treba da uzima do kraja potpunog oporavka.

Svi pacijenti se prate prema zahtevima standarda medicinske nege, i moraju doći na redovne mesečne, tromesečne i godišnje kontrole, u skladu sa operacijom/intervencijom koju su imali. Sa svim pacijentima smo u kontaktu i omogućavamo besplatne kontrole kada god to oni žele i neophodno je da dođu na redovne mesečne, tromesečne i godišnje kontrole, u skladu sa operacijom/intervencijom koju su imali.

Zadovoljstvo pacijenata

Naš najvažniji zadatak je da je pacijent zadovoljan ishodom operacije/intervencije, ali i celokupnom pruženom uslugom.

Veoma smo ponosni da se svi naši pacijenti vrate kod nas ukoliko žele nove intervencije. U značajnom broju nam poverenje pruže i cele porodice, a imali smo i slučajeve da iz jedne porodice imamo tri generacije.

Mišljenje pacijenata

Duboko verujemo da je naša briga o mišljenju naših pacijenata jedan od najvažnijih doprinosa činjenici da smo dostigli najviši nivo u oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Ipak, mi uvek želimo da pružimo više.

Svi naši pacijenti popunjavaju detaljnu anketu nakon intervencije/operacije. Svi upitnici se redovno i detaljno analiziraju na našim redovnim mesečnim brifinzima rukovodstva.

Verovalo nam je preko 16.000 pacijenata! Njihovo zadovoljstvo je veće od 96%!