Politika privatnosti

Svi korisnici web stranice. https://diona.rs obavezni su da se pridržavaju ovde navedenih uslova korišćenja i pristupa web stranici ili stranicama povezanim s istom.

Svi sadržaji objavljeni na stranici Diona vlasništvo su, Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju DIONA - Beograd sa registrovanim sedištem na adresi: Sazonova broj 29, registrovana u Privrednom sudu u Beogradu pod matičnim brojem: 17603914 i PIB: 103899409 (u daljem tekstu “Diona”). i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica.

Korišćenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove web stranice te prihvata da će koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
Pristupom stranicama DIONA-e izražavate da ste razumeli da prihvatate sve ovde navedene odredbe, a ukoliko se ne slažete s istima, molimo da web stranicu ne koristite i da je smesta napustite.
DIONA će uložiti sve razumne, primerene i potrebne napore da održi web stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu tačne i ažurne i potpune, ali nije i ne može biti odgovorna za povremeno nefunkcionisanje stranice, eventualnu netačnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem informacija ili nemogućnošću pristupa istoj.
DIONA se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice. DIONA  se potpuno odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice.
DIONA  zadržava pravo izmene sadržaja ove web stranice, te nemože biti odgovorna za moguće posledice proizašle iz takvih promena. 
DIONA može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici za vreme izmene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici, ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način suprotan ovim  napomenama ili ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju DIONA-e na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove web stranice.
DIONA nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih pravnih ili fizičkih lica povezanih s ovom web stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj web stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti  u pogledu tačnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na web stranicama kreiranim od strane trećih lica.
 Naglašavamo da prilikom posete ovoj stranici, lični podaci korisnika ostaju tajni, osim ukoliko ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.
DIONA se Obvezuje da, osim u svrhu zakonske istrage, ili u slučaju povrede prava i vlasništva DIONA-e, drugih korisnika ove web stranice ili trećih lica, ili u slučaju nepridržavanja korisnika s ovde navedenim uslovima, neće drugim stranama dati podatke koje smo primili.
Korisnici koji šalju elektronsku poštu (e-mail) s ličnim podacima po kojima je moguće identifikovati korisnika, putem e-mail poruke s pitanjima ili komentarima se samim činom slanja poruke saglašavaju sa time da dostavljeni podaci mogu biti korišćeni od strane DIONA-e. DIONA zadržava pravo da navedene podatke koristi, prikuplja i obrađuje u svrhu ispunjenja zahteva korisnika, te se time smatra da je korisnik slanjem e-maila dao saglasnost na prikupljanje i obradu ličnih podataka DIONA-i. Takođe DIONA zadržava pravo da podatke e-maila prosledi i drugim zaposlenima koji mogu bolje ili adekvatnije odgovoriti na pitanja korisnika, što može uključivati i komunikaciju s ostalim povezanim pravnim licima DIONA-a.
 Sva neovlašćena korišćenja sadržaja ove web stranice koja krše autorska prava DIONA-e, podložna su utuženju i kaznenim odredbama zakona kojim se uređuje ovlast auorskih prava.
Svi zaštitni znakovi i žigovi koji se pojavljuju na ovoj web stranici, a koji nisu znakovi DIONA -e pripadaju trećim licima. 
Korisnicima nije dopušteno prepravljanje, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih dela, kao i korišćenje bilo kog sadržaja dostupnog na stranici ili putem iste za bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu bez pismenog pristanka DIONA-e, niti se smeju koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu DIONI-u ili bilo kojoj trećoj strani.
Na sve eventualne sporove i zahteve koji bi proizašli iz obveze postupanja korisnika ove web stranice u skladu s ovim pravnim napomenama primenjivaće se srpsko materijalno pravo, a nadležni će biti srpski sudovi.