Pacijenti iz inostranstva

Diona uspešno sarađuje sa turističkim agencijama za medicinski turizam. Za pacijente koji dolaze iz inostranstva omogućen je niz opcija po pitanju prevoza, smeštaja, obilaska, i drugih potrebnih aranžmana. Naše osoblje tečno govori engleski i nemački jezik, a u mogućnosti smo da organizujemo i komunikaciju na drugim jezicima, ako je to pacijentu komfornije.

Naš najvažniji zadatak je da je pacijent zadovoljan ishodom operacije/intervencije, ali i celokupnom pruženom uslugom.

Nakon što se završi boravak u Specijalnoj bolnici DIONA, pacijentu se daje detaljna otpusna lista, iscrpne instrukcije koje treba da sledi kao i lekovi koje treba da uzima do kraja potpunog oporavka.

Svi pacijenti se brižljivo post-operativno prate, a sa svim pacijentima smo u kontaktu i omogućavamo besplatne kontrole kada god to oni žele.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa vašim dolaskom i boravkom, najlepše molimo da nas kontaktirate.

Više informacija možete da pročitate ovde