Medicinsko osoblje

Svi zaposleni su licencirani članovi Lekarske komore Srbije, specijalisti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, sa međunarodnim iskustvom, odnosno Komore medicinskih sestara, koji prolaze obavezan broj edukacija na godišnjem nivou.

Pored obaveznog obrazovanja koje su stekli u Srbiji, edukacije iz oblasti hirurgije tela se pohadjaju sa pažljivo odabranim hirurzima u Brazilu, edukacije iz oblasti hirurgije lica u saradnji sa najeminentnijim doktorima u SAD; hirurgije šake na čuvenim britanskim klinikama, rekonstruktivne hirurgije uha francuskim,  za operacije nosa u Nemačkim bolnicama i td.

Sve edukacije se pažljivo biraju u skladu sa napretkom novih tehnologija i procedura, ali takodje vodeći računa da li te inovacije mogu eventualno biti neprihvatljive za pacijente. To znači da nisu sve nove tehnike odmah usvojene, već samo nakon detaljne naučne provere  i potvrde o prihvatljivosti.

Protokoli su u Specijalnoj bolnici Diona precizno definisani, i regularno se proveravaju sa različitih aspekata bezbednosti pacijenata. Imamo veoma stroge kriterijume za izbor novog medicinskog osoblja i svaki novi zaposleni prolazi probni rad pod nadzorom. Svo medicinsko osoblje u specijalnoj bolnici Diona je registrovano u nadležnoj zdravstvenoj komori, poseduje visok stepen obrazovanja i tečno govori engleski jezik.

Medicinska etika

Etički komitet Specijalne bolnice Diona redovno ocenjuje kvalitet pruženih zdravstvenih usluga, uskladjenost sa dobrom praksom, bezbednost pacijenata i druge postupke koji osiguravaju da se svi etički principi u potpunosti poštuju.

Mi investiramo u edukacije i treninge kako bi naše osoblje bilo spremno da razume pacijenta, pruži adekvatne informacije, i pruži najviši nivo nege. Radimo u skladu sa EU standardima za pružanje bezbedne, kvalitetne i etične zdravstvene usluge.