Pre i posle telo

U galerijama se nalaze fotografije pacijenata pre i posle medicinskih zahvata lekara specijalista bolnice Diona. Fotografije verodostojno prikazuju rezultate invazivnih i neinvazivnih medicinskih procedura, bez ikakvih ulepšavanja i dodatnih izmena na njima.

 

Sve ovde predstavljene fotografije su objavljenje isključivo uz saglasnost pacijenata.

Ultrazvučna liposukcija

 • PrePosle
  ultrazvučna liposukcija
 • PrePosle
  ultrazvučna liposukcija 1
 • PrePosle
  liposukcija
 • PrePosle
  liposukcija 1
 • PrePosle
  ultrazvučna liposukcija 3
 • PrePosle
  ultrazvučna liposukcija 4
 • PrePosle
  ultrazvučna liposukcija 5
 • PrePosle
  liposukcija 4
 • PrePosle
  liposukcija 5
 • PrePosle
  liposukcija 6
 • PrePosle
  liposukcija 7
 • PrePosle
  liposukcija 8
 • PrePosle
  liposukcija 9
 • PrePosle
  liposukcija 10
 • PrePosle
  liposukcija 11
 • PrePosle
  liposukcija 12
 • PrePosle
  liposukcija 13

Mehanička liposukcija i transfer masti

 • PrePosle
  mehanička liposukcija i transfer masti
 • PrePosle
  mehanička liposukcija
 • PrePosle
  liposukcija i transfer masti
 • PrePosle
  liposukcija
 • PrePosle
  liposukcija i transfer masti 3
 • PrePosle
  liposukcija i transfer masti 4
 • PrePosle
  liposukcija i transfer masti 5
 • PrePosle
  liposukcija i transfer masti 6
 • PrePosle
  liposukcija i transfer masti 7
 • PrePosle
  mehanička liposukcija i transfer masti 1
 • PrePosle
  mehanička liposukcija i transfer masti 2
 • PrePosle
  mehanička liposukcija i transfer masti 3
 • PrePosle
  mehanička liposukcija i transfer masti 4

Zatezanje stomaka - abdominoplastika

 • PrePosle
  zatezanje stomaka - abdominoplastika
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka
 • PrePosle
  abdominoplastika
 • PrePosle
  zatezanje stomaka 1
 • PrePosle
  zatezanje stomaka 2
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka 1
 • PrePosle
  zatezanje stomaka 4
 • PrePosle
  abdominoplastika 1
 • PrePosle
  abdominoplastika 2
 • PrePosle
  abdominoplastika 3
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 1
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 2
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 3
 • PrePosle
  zatezanje stomaka 5
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 4
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 5
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 6
 • PrePosle
  zatezanje kože stomaka - abdominoplastika 7

Povećanje zadnjice implantatima i transferom masti

 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 1
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 2
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 3
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 4
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 5
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 6
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 7
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 8
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 9
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 10
 • PrePosle
  povećanje zadnjice
 • PrePosle
  povećanje zadnjice implantatima 11

Uvećanje nogu i potkolenica implantatima i transferom masti

 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima i transferom masti
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 1
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 1
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 2
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 3
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 2
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 4
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 3
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 5
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 6
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 4
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 7
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 5
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 8
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 6
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica transferom masti 9
 • PrePosle
  uvećanje nogu i potkolenica implantatima 7

Total body lifting - kompletno zatezanje tela

 • PrePosle
  total body lifting
 • PrePosle
  total body lifting - kompletno zatezanje tela
 • PrePosle
  kompletno zatezanje tela
 • PrePosle
  total body lifting - kompletno zatezanje tela 1
 • PrePosle
  total body lifting 1
 • PrePosle
  total body lifting - kompletno zatezanje tela 2
 • PrePosle
  kompletno zatezanje tela 2
 • PrePosle
  total body lifting 4
 • PrePosle
  total body lifting - kompletno zatezanje tela 4

Kombinovane operacije

 • PrePosle
  kombinovane operacije
 • PrePosle
  kombinovane operacije 1
 • PrePosle
  kombinovane operacije 2
 • PrePosle
  kombinovane operacije 3
 • PrePosle
  kombinovane operacije 4
 • PrePosle
  kombinovane operacije 5
 • PrePosle
  kombinovane operacije 6
 • PrePosle
  kombinovane operacije 7
 • PrePosle
  kombinovane operacije 8
 • PrePosle
  kombinovane operacije 9
 • PrePosle
  kombinovane operacije 10
 • PrePosle
  kombinovane operacije 11
 • PrePosle
  kombinovane operacije 12
 • PrePosle
  kombinovane operacije 13
 • PrePosle
  kombinovane operacije 14
 • PrePosle
  kombinovane operacije 15
 • PrePosle
  kombinovane operacije 16