Pre i posle grudi

U galerijama se nalaze fotografije pacijenata pre i posle medicinskih zahvata lekara specijalista bolnice Diona. Fotografije verodostojno prikazuju rezultate invazivnih i neinvazivnih medicinskih procedura, bez ikakvih ulepšavanja i dodatnih izmena na njima.

 

Sve ovde predstavljene fotografije su objavljenje isključivo uz saglasnost pacijenata.

Povećanje grudi

 • PrePosle
  povećanje grudi
 • PrePosle
  povećanje grudi 1
 • PrePosle
  povećanje grudi 2
 • PrePosle
  povećanje grudi 3
 • PrePosle
  povećanje grudi 4
 • PrePosle
  povećanje grudi 5
 • PrePosle
  povećanje grudi 6
 • PrePosle
  povećanje grudi 7
 • PrePosle
  povećanje grudi 8
 • PrePosle
  povećanje grudi 9
 • PrePosle
  povećanje grudi 10
 • PrePosle
  povećanje grudi 11
 • PrePosle
  povećanje grudi 12
 • PrePosle
  povećanje grudi 13
 • PrePosle
  povećanje grudi 14
 • PrePosle
  povećanje grudi 15
 • PrePosle
  povećanje grudi 16
 • PrePosle
  povećanje grudi 17
 • PrePosle
  povećanje grudi 18

Podizanje i smanjenje grudi

 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi
 • PrePosle
  podizanje grudi
 • PrePosle
  smanjivanje grudi
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 1
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 2
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 3
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 4
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 5
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 6
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 7
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 8
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 9
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 10
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 11
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 12
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 13
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 14
 • PrePosle
  podizanje i smanjivanje grudi 15

Primarna rekonstrukcija dojke

 • PrePosle
  primarna rekonstrukcija dojke
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke

Primarne bilateralne

 • PrePosle
  primarne bilateralne
 • PrePosle
  primarne bilateralne 1
 • PrePosle
  primarne bilateralne 2

Sekundarna rekonstrukcija dojke

 • PrePosle
  sekundarna rekonstrukcija dojke
 • PrePosle
  sekundarna rekonstrukcija dojke 1
 • PrePosle
  sekundarna rekonstrukcija dojke 2
 • PrePosle
  sekundarna rekonstrukcija dojke 3
 • PrePosle
  sekundarna rekonstrukcija dojke 4
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke 2
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke 3
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke 4
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke 5
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke 6
 • PrePosle
  rekonstrukcija dojke 7

Sekundarne latissimus

 • PrePosle
  sekundarne latissimus
 • PrePosle
  sekundarne latissimus
 • PrePosle
  sekundarne latissimus

Ginekomastia - Uvećane muške grudi

 • PrePosle
  ginekomastia - uvećane muške grudi
 • PrePosle
  ginekomastia operacija
 • PrePosle
  uvećane muške grudi
 • PrePosle
  ginekomastia
 • PrePosle
  ginekomastia operacija 1
 • PrePosle
  ginekomastia 2
 • PrePosle
  ginekomastia 3
 • PrePosle
  uvecane muške grudi operacija
 • PrePosle
  ginekomastia operacija 4