Dr Sonja Cerovac

Dr. Sonja Cerovac

Dr Sonja Cerovac

Dr Sonja Cerovac je plastični hirurg sa preko 20 godina iskustva u toj struci. Njeni uži klinički interesti su u oblasti estetske i hirurgije šake i ručnog zgloba. Ona je u stalnom random odnosu kao konsultant u jednoj od najvecih bolnica Londonskog univerziteta.

Dr Cerovac je diplomirala na Medicinskom fakultetu Beogradskog unverziteta 1992 godine i započela specijalizaciju iz plastične hirurgije godinu dana kasnije radeći u Kliničkom Centru i na Vojno-medicinskoj Akademiji u Beogradu. Od 1995 godine radi i živi u Velikoj Britaniji gde je nakon uspešno položenih zahtevnih ispita Kraljevskog koledža hirurga Engleske, postala njen član.  Sonja je zavrsila zvanicnu specijalizaciju plastične hirurgije u Londonu i zaposlena je kao konsultant u St George’s bolnici od 2008 godine. U toj bolnici je osnovala odsek za hirurgiju ručnog zgloba pri odelenju plastične hirurgije.

Specijalizacija i u Srbiji i u Velikoj Britaniji je bila sveobuhvatna i zahtevna, ali je Dr. Cerovac obogatila iskustvima iz svih aspekata plastične i rekonstruktivne hirurgije. Njen naročiti interest za estetsku i hirurgiju šake rezultirao je razvojem njene dalje karijere.

Postdiplomska titula Dr. Cerovac, Master of Surgical Sciences, dodeljena od strane Univerziteta u Londonu 1999 je zasnovana na naučnoj tezi iz oblasti hirurgije tetiva. U narednih 15 godina, Dr. Cerovac je dopunjavala bogata iskustva iz traumatologije šake, subspecijalističkim veštinama  specifičnim za hirurgiju ručnog zgloba, što je postalo skoro zaštitni znak njene prakse.  Subspecijalizacije koje je kompletirala u nadaleko poznatim centrima tokom 2008 (iz estetske hirurgije u McIndoe bolnici u East Grinstead-u i iz hirurgije šake i rucnog zgloba u Windsorskoj privatnoj bolnici I Wrightington centru) su ne samo doprineli njenoj jedinstvenoj kliničkoj stručnosti, već su samo pojačale njenu strast ovoj oblasti hirurgije.

Pored kliničkog rada, Dr. Cerovac je aktivno uključena u upravljanju odeljenja plastične hirurgije šake St George’s University Hospital. Obuka i učenje mlađih kolega, studenata medicine, predavanja, objavljivanja i prezentacija kliničkih rezultata na međunarodnim konferencijama, su sastavni deo posla Dr. Cerovac.

 “Ako se pacijentu ne pristupi iskreno sa saosećanjem i brigom, do izražaja ne mogu doći ni hiruško znanje ni talenat”. Svaki pacijent je poseban, jedinstven, strpljenje i posvećenost svakom od njih, je osnovna Sonjina filozofija.

Članstvo u strukovnim udruženjima

  • Royal College og Surgerons (RCS), 
  • The British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS)
  • The British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS)
  • The British Society for Surgery of Hand (BSSH)
Moja vizija

U hirurgiju i dinamiku koja uz nju ide nepopravljivo sam se zaljubila, još tokom studija. Hirurgija je grana medicine koja zahteva specifišnu kombinaciju manuelnosti, odlučnosti i dinamiku ličnosti - atributi koji u potpunosti odražavaju mene i moj temperament. Imam sreću da se bavim poslom koji mi leži po prirodi stvari, te ga i obavljam sa lakoćom i puno ljubavi.

Zašto plastična hirurgija? Sticajem okolnosti sam imala priliku i srecu, da radim sa inspirativnim hirurzima već tokom svog post-diplomskog staza, kad se uglavnom i odlučije u kom pravcu se razvijamo dalje kao lekari. Entuzijazam i hirurška genijalnost mojih tadašnjih mentora plastične hirurgije bili su infektivni. Sve kasnije profesionalne odluke i koraci bili su dobrim delom rezultat nadahnuća koje sam stekla u tom ranom periodu. U naredne dve decenije sam stremila stalnom ličnom usavrašavanju i vrhunskoj stručnosti. U kombinaciji sa iskustvom i istinskom brigom za svoje pacijente, vremenom sam razvila praksu kojom se danas ponosim i kojom ću, nadam se, pomoći jos mnogima.

Biti lekar je odgovoran i poštovan posao, ali je pre svega velika privilegija. Za nas koji radimo u domenu plastične hirurgije, svest o toj privilegiji i lično poštenje moraju biti naše glavno oružje u odbrani pacijenata i profesije od komercijalnih izazova koji neminovno okružuju ovu, prelepu struku.