Dr. Sonja Cerovac
Dr Sonja Cerovac
Dr Sonja Cerovac je plastični hirurg sa preko 20 godina iskustva u toj struci.  Njeni uži klinički interesti su u oblasti estetske i hirurgije šake i ručnog zgloba. Ona je u stalnom random odnosu kao konsultant u jednoj od najvecih bolnica Londonskog univerziteta.

Dr Cerovac je diplomirala na Medicinskom fakultetu Beogradskog unverziteta 1992 godine i započela specijalizaciju iz plastične hirurgije godinu dana kasnije radeći u Kliničkom Centru i na Vojno-medicinskoj Akademiji u Beogradu. Od 1995 godine radi i živi u Velikoj Britaniji gde je nakon uspešno položenih zahtevnih ispita Kraljevskog koledža hirurga Engleske, postala njen član.  Sonja je zavrsila zvanicnu specijalizaciju plastične hirurgije u Londonu i zaposlena je kao konsultant u St George’s bolnici od 2008 godine. U toj bolnici je osnovala odsek za hirurgiju ručnog zgloba pri odelenju plastične hirurgije.

Specijalizacija i u Srbiji i u Velikoj Britaniji je bila sveobuhvatna i zahtevna, ali je Dr. Cerovac obogatila iskustvima iz svih aspekata plastične i rekonstruktivne hirurgije. Njen naročiti interest za estetsku i hirurgiju šake rezultirao je razvojem njene dalje karijere.

Postdiplomska titula Dr. Cerovac, Master of Surgical Sciences, dodeljena od strane Univerziteta u Londonu 1999 je zasnovana na naučnoj tezi iz oblasti hirurgije tetiva. U narednih 15 godina, Dr. Cerovac je dopunjavala bogata iskustva iz traumatologije šake, subspecijalističkim veštinama  specifičnim za hirurgiju ručnog zgloba, što je postalo skoro zaštitni znak njene prakse.  Subspecijalizacije koje je kompletirala u nadaleko poznatim centrima tokom 2008 (iz estetske hirurgije u McIndoe bolnici u East Grinstead-u i iz hirurgije šake i rucnog zgloba u Windsorskoj privatnoj bolnici I Wrightington centru) su ne samo doprineli njenoj jedinstvenoj kliničkoj stručnosti, već su samo pojačale njenu strast ovoj oblasti hirurgije.

Pored kliničkog rada, Dr. Cerovac je aktivno uključena u upravljanju odeljenja plastične hirurgije šake St George’s University Hospital. Obuka i učenje mlađih kolega, studenata medicine, predavanja, objavljivanja i prezentacija kliničkih rezultata na međunarodnim konferencijama, su sastavni deo posla Dr. Cerovac.

 “Ako se pacijentu ne pristupi iskreno sa saosećanjem i brigom, do izražaja ne mogu doći ni hiruško znanje ni talenat”. Svaki pacijent je poseban, jedinstven, strpljenje i posvećenost svakom od njih, je osnovna Sonjina filozofija.

Članstvo u strukovnim udruženjima

  • Royal College og Surgerons (RCS), 
  • The British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS)
  • The British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS)
  • The British Society for Surgery of Hand (BSSH)
Moja vizija

I became besotted with surgery and actions around operating theatre early, whilst at the University. I was intuitively looking for any excuse to get into the operating theatre and observe yet another operation as a medical student, not realising that chemistry between me and that profession will remain forever. Surgery requires dexterity, decisiveness and dynamism - virtues which all reflect my personality and to great extent my sporty temperament rather well, like no other aspect of medicine. 

Why plastic surgery: because I worked with incredibly inspiring plastic surgeon soon after my internship when I had to decide on my future surgical speciality. His virtuoso operating and enthusiasm for creativity in tissue reconstruction was infectious. After just few months, my decision was easy - I had to work hard and learn how to be like him one day!

Being a doctor is honourable and responsible job, but, above all, a huge privilege. Trustful and respectful doctor-patient relationship is a pinnacle of my practice. Trust is built upon constant and uncompromising clinical care, honesty and patience, all of which are reached naturally, almost effortlessly, when talent and passion are combined in a job that you adore.