Dr Aleksandar Urošević
Dr Aleksandar Urošević
dr Aleksandar Urošević je specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije od 2004. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavao se u oblasti savremenih tehnika estetske hirurgije i rekonstrukcije ušne školjke u Sao Paulu i Parizu.

Dr Aleksandar Urošević je specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije od 2004. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoju prvu hiruršku praksu započeo je 1998. godine na Prvoj Hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije.  Iste godine počeo je da radi u Kliničnkom centru Srbije na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine gde je završio specijalizaciju 2004. godine. U toku specijalizacije bio je šef specijalizanata zadužen za organizaciju rada i unapređenja sistema edukacije budućih plastičnih hirurga.

Usavršavao se u oblasti savremenih tehnika estetske hirurgije i rekonstrukcije ušne školjke 2003. godine u Brazilu na Klinici De Coracao u Sao Paulo kod dr. Juarez Avelara. Pored toga, živeo je u Parizu 2014. i 2015. godine gde je bio na usavršavanju kod prof. Fransoaz Firmin, vodećeg svetskog hirurga u oblasti rekonstrukcije ušne školjke i savremenih metoda face-lifta. Posebne tehnike za rekonstrukciju ušne školjke prvi je uspešno primenio i u Srbiji.

Dugogodišnjim radom na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotive, dr. Urošević je stekao neprocenjivo znanje i iskustvo prilikom uspešnog lečenja najkompleksnijih slučajeva pre svega iz rekonstruktivne hirurgije. Svoje iskustvo prenosi i u domen estetske hirugije gde je spreman da pomogne svim pacijentima, bez obzira na nivo kompleksnosti operacije. Pored toga što voli svoj posao, on oseća veliku odgovornost prema svakom pacijentu i uvek potencira iskrenu komunikaciju i dostupnost pacijentu, kako tokom pripreme operacije tako i u toku post operativnog oporavka. 

Dr. Urošević je aktivni član Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS) od 2006. godine i član je Srpskog udruženja za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju i jedan od osnivača Udruženja estetskih hirurga Sebije (SRBSAS) .